31_20221124_092526.jpg

Zhodnocení náboru nových mladých fotbalistů a fotbalistek do školičky

Jako každý rok i letos začíná u nás s fotbalem spousta kluků, a také i několik devčat. Jaký byl letošní start jsme se zeptali trenéra Martina Vyroubala.

Martine, jak probíhal nábor v letošním roce?
Novinkou letošního roku bylo přihlašování na nábor do fotbalové školičky skrze aplikaci EOS. Díky tomu, se na prvním tréninku netvořily dlouhé zástupy rodičů a mohli jsme děti směrovat jednoduše na hřiště do menších skupinek. Samozřejmě první měsíce jsou o poznávání nás trenérů a opačně děti si zvykají na nás trenéry a na společné tréninky. Jako každý rok jsme se jako klub prezentovali na Festivalu sportu, další propagace proběhla na novém webu a také socialní síti facebook.

Kolik nový talentů nám do fotbalové školičky letos přišlo?
Letos se nám do fotbalové školičky přihlásilo 39 dětí a k tomu máme také 7 děvčat ve fotbalové přípravce holek.

Je možné se ještě do školičky přihlásit?
Samozřejmě, že ano. My obecně nikoho neodmítáme či se to za celou dobu nestalo. Každý si fotbal u nás ve školičce může vyzkoušet. V rámci školičky si děti fotbal jako sport zkouší a seznamují se s ním. Je možné, že si nakonec vyberou jiný sport. V některých případech i my jako trenéři doporučíme rodičům, že jejich dítě není na fotbal úplně vhodné. Zde je z pohledu trenérů rozhodující, aby dítě nenarušovalo trénink, mělo o fotbal zájem a bylo na podobné úrovni jako ostatní děti. 

Jaký realizační tým se stará o fotbalovou školičku?
Realizační tým se nám podařilo doplnit o dva trenéry - Lenku a Honzu Prokopovi. V počtu pěti trenérů už se dá aktuální počet dětí zvládnout, ideální je počet 8 dětí na trenéra u takto malých kategorií.

Jak s dětmi pracujete? Co vše se musí naučit?
První půlrok se věnujeme více obratnosti a různým hrám, honičkám, běháme dráhu apod. Každý trénink i dnes obsahuje trošku fotbalu. V zimním odbobí v tělocvičnách se snažíme dále rozvíjet především obratnost - základy gymnastiky jako třeba vyzkoušet si kotoul, jít či pomalu běžet po lavičce, vylést na žebřiny, přelést švédskou bednu apod. Větší zaměření na fotbal přichází až na jaře.

Co je v práci s malými dětmi nejtěžší?
Z mého pohledu jsou to novinky a nová cvičení, kdy je podstatné je jednoduše a rychle vysvětlit, ideální je názorná ukázka.

Podaří se nám v klubu vytvořit i přípravku děvčat?
Věřím, že ano. Potřebovali bychom ještě nějaké holky nabrat, aby mohli vytvořit vlastní tým/skupinku. Ale osobně nevidím důvod, proč by holky nemohly hrát fotbal. Ženský fotbal je dnes ve společnosti na vzestupu a věřím, že tato popularita dorazí i do našeho města a o fotbal budou mít i dívky zájem. Rozhodně na úrovni přípravek a žákyň se jedná o zajímavý sport. Děvčata dnes hrají hokej, florbal, basket a další míčové sporty, tak proč ne fotbal.

Vedle trénování školičky jste aktivní i v dalších činnostech okolo klubu, co konkrétně to je?
Ano, je tomu tak. Vedle trénování se již 8 rokem starám v klubu o finance, kromě samotného zaúčtování, řeším kompletní agendu dotací, odměn trenérů, fakturaci, atd. Postupně se více zapojuji také do sportovní stránky a společně s předsedou klubu Petrem Pavlíkem klub řídíme i po této stránce. V trénování se zaměřuji především na přípravky, pro které jsem dal dohromady metodiku. Pokud zbyde čas rád bych jednotlivým týmům pomáhal více a zaměřil se například na atletické tréninky. 
Poslední oblastí, ze které mám radost a věnuji se ji naplno, je aplikace EOS. Postupně bych byl rád, aby všechny tymy bezezbytku fungovaly jen v této aplikaci. Bez této aplikace si již nedovedu představit, že se staráme o našich více než 260 členů. Aplikace se stala a do budoucna bude naší DNA, naším nutným podvozkem pro další rozvoj klubu. Aplikace EOS je propojena i na nové webové stránky, kde má každý trenér možnost prezentovat v tom nejlepší světle výsledky svého týmu a tedy i náš klub.

Martine, děkujeme za rozhovor.