Informace o klubu

Jaká je historie Fotbalového klubu Brandýs - Boleslav a jaké jsou jeho vize a cíle do blízké budoucnosti?

4_20231003_134832.jpg

Zřizovatelem Fotbalového klubu Brandýs - Boleslav jsou stejným podíle Fotbalový klub Brandýs nad Labem a Fotbalový klub Slavoj Stará Boleslav.  Fotbalový klub Brandýs Boleslav je 100 % mládežnický klub, který si zakládá na vysoké transparentnosti a dodržování fair play přístupu. 


Fotbalový klub Brandýs - Boleslav vznikl v roce 2009 sloučením dvou ve městě tradičních klubů Fotbalového klubu Brandýs nad Labem a Fotbalového klubu Slavoj Stará Boleslav. Hlavní myšlenkou a záměrem bylo spojit síly a dokázat i nadále postupovat a přivést do města opět vyšší a atraktivnější soutěže. Tento plán byl stanoven jak pro mládežnické kategorie, tak i v kategorie dospělých. 

Toto spojení bohužel nepřineslo očekávané úspěchy a to především v dospělých kategoriích. Za společného působení se rok co rok sestupovalo, a tak v roce 2013 došlo k opětovnému rozdělení týmu mužů na FK Brandýs nad Labem a FK Slavoj Stará Boleslav. 

Mládežnická mužstva zůstala zachována, a pokračují i nadále pod jednou hlavičkou Fotbalového klubu Brandýs - Boleslav. K tréninkům náš spolek využívá sportovní zařízení v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi. Příslušná sportoviště vlastní samostatné subjekty - fotbalové kluby Fotbalový klub Brandýs nad Labem a Fotbalový klub Slavoj Stará Boleslav a naše mládež má uzavřeny nájemní smlouvy a tyto sportoviště aktivně využívá.

Významným milníkem pro fotbalovou mládež byl v momentu rozdělení vstup nového Předsedy výboru a současně šeftrenéra mládeže v osobě Patra Pavlíka, který se po ligové kariéře čítající více než 200 ligových startů, rozhodl pustit do práce trenéra a řízení celého mládežnického klubu. První úkol, který si stanovil, bylo významné zlepšení náboru a založil Fotbalovou školičku, která má v klubu pevné místo a nabíráme do ní každoročně malé fotbalové talenty ve věku 4-6 let.  V roce 2013 čítala školička 10 dětí a dnes máme ve fotbalové školičce přes 50 členů. 

Počet členů v době rozdělení (2013) byl 97 a za dobu rozvoje pod vedením Petra Pavlíka se rozrostla základna na téměř 250 členů k červnu 2022. Úspěšný rozvoj podpořilo také významné rozšíření trenérské základy. V neposlední řadě nelze opomenout, že v posledních letech se významně navýšila podpora sportu a to ze strany Ministerstva školství a mládeže, následně Národní sportovní agentury a samozřejmě také Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. O zajištění ekonomické oblasti (žádosti o dotace, vyúčtování dotací, správa klubu) se od roku 2015 stará Martin Vyroubal, který k této činnosti postupně přibral také další činnosti jako například vedení členské základy, zajištění náborů a trénování fotbalové školičky. 

Od roku 2022 klub pro efektivní administraci své členské základny přešel na moderní platformu od společnosti EOS. Očekávání klubu je především v další zvýšení transparentnosti a to jak v komunikaci se svými členy a s rodiči členů, například ve výběru příspěvků, tak i v moderní propojené a moderní platformě. Ta se bude nově skládat z klubové sekce pro členy propojená s mobilní aplikací, která je určená primárně pro rodiče a jednotlivé týmy pro rychlou komunikaci. Klubová sekce je napojena na nové webové stránky a vzájemně se on-line synchronizuje, což přináší aktuální informace o soupiskách všech týmů včetně složení realizačních týmů. Toto komplexní řešení nám umožní se ještě více soustředit na sportovní oblast a dále ji rozvinout. 

Hodnoty a vize klubu

Fotbalový klub Brandýs Boelslav si jako 100 % mládežnický klub v prvé řadě uvědomujeme, že pracujeme s mládeží, kterou na každém tréninku utváříme a směrujeme do dalšího života, jako klub se stáváme nedílnou součástí výchovy naší budoucnosti. 

Hodnoty klubu

  • RADOST - Opravdová radost ze sportu je dlouhodobým a hlavně nenásilným hnacím motorem
  • TOLERANCE A FAIR-PLAY - usilujeme o toleranci a respekt ke všem členům společnosti, bez ohledu na jejich původ, víru či dovednosti, být člověkem znamená víc než zvítězit
  • TÝMOVOST - přátelství v případě dobře fungujícího týmu existuje od mládí až do dospělosti
  • TRANSPARENTNOST - jako 100 % mládežnický klub nechceme a nebudeme nikdy nic skrývat, 100 % realizujeme přes bankovní účet
  • HRDOST - každý náš člen je hrdý nejen na to, že obléká dres našeho klubu, ale také s tím spojené hodnoty, s nimiž je vnitřně ztotožněn a jsou mu vlastníVize klubu

Naší vizí je společně s dodržováním hodnot klubu zkvalitňovat a zvyšovat členskou základu. Mít v realizačních týmech zapálené a kvalifikované trenéry, kteří utvoří fungující tým a budou hrdě reprezentovat naše město za dodržování pravidel fair-play. 

Společenská vize

  • Vychovávat členy v duchu našich klubových hodnot a připravovat je na život a to nejen ten sportovní
  • Každý z členů by měl fotbal milovat jako sport a to ideálně na celý život
Sportovní vize
  • Naplnit potenciál města na okresní úrovní - ideálně stát se Sportovním centrem mládeže
  • Aktivně spolupracovat s okolními obcemi - být pro ně metodickou podporou a současně klubem, se kterým rádi spolupracují
  • Materiálně zabezpečit fungování členů na co nejvyšší úrovni