Hlavní partneři

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Město, rozložené po obou březích řeky Labe v těsné blízkosti pražské aglomerace, je přirozeným regionálním centrem ve středním Polabí.

1_20220519_125203.jpg
Navštívit web partnera

Historický význam obou měst, jejichž sloučením v jeden správní celek město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav roku 1960 vzniklo, se odráží i v současném politicko-správním uspořádání a v pověření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav výkonem státní správy pro oblast okresu Prahy-východ.

Brandýs nad Labem je spojen s císařskými a královskými tradicemi českých zemí a stejnojmenný zámek v jeho centrujedna z nejvýznamnějších renesančních památek středních Čech je pevně spjat s hlavním proudem českých dějin. Stará Boleslav je místem počátků české státnosti a staroboleslavské chrámy, zasvěcené křesťanské tradici svatováclavské a mariánské, mají statut národních kulturních památek. Město je obklopeno lužními lesy a vodními plochami vhodnými pro rekreaci, je oblíbeno jako výletní destinace a nabízí řadu příležitostí ke sportování a cykloturistice.

Co možná nevíte (a mohlo by vás zajímat…) o městě

  • V roce 1960 při sloučení dvou dříve samostatných měst v jedno nebyly akceptovány návrhy na nový název a spojením původních historických jmen vznikl nejdelší obecní název v České republice.
  • Ve Staré Boleslavi byl v roce 935 zavražděn kníže Václav Přemyslovec, světec a hlavní patron českého národa a toto místo je po staletí tradičně považováno za duchovní střed českých zemí. Je tu uctíváno také Palladium, ochranný obraz české země, vedle korunovačních klenotů jeden ze symbolů české státnosti.
  • Stará Boleslav je nejstarší české poutní místo.
  • Zámek Brandýs nad Labem je vedle Pražského hradu jediným zámkem v zemi, kde v průběhu 4 staletí, mezi léty 1526 – 1918, pobývali všichni čeští králové.
  • Renesanční mosty, od roku 1578 přes řeku Labe spojující Brandýs nad Labem se Starou Boleslaví, tvořily ve své době nejdelší mostní soustavou v Království českém, rudolfinský zámecký mlýn v Brandýse s 11 moučnými koly byl největším v království a barokní budova zdejšího zámeckého pivovaru je jedinou stavbou průmyslového charakteru, kterou stavěl slavný dvorský architekt Kilián Ignác Dienzenhofer.
  • V tomto městě svoji hvězdnou sportovní kariéru nastoupilo 8 olympioniků a mistrů světa v atletice a vodáckém sportu: Emil a Dana Zátopkovi, Petr a Pavel Šterclovi, Oldřich Blažíček, Ondřej Synek, Ondřej Štěpánek a Jaroslav Volf.
  • Na atletickém stadionu v Houštce u Staré Boleslavi, kde překonal 17 světových rekordů Emil Zátopek, vytvořil svůj podivný 150. rekord i Američan Ashrita Furman, když dokázal uběhnout 5 kilometrů s potápěčskými ploutvemi na nohou a s žonglovacími míčky v rukou za neuvěřitelných 32 minut.
Zpět na partnery